noalt

Rodo

Jakość wody

Dla Mieszkańców

O spółce

Odbiór odpadów zielonych

Galeria

Szukaj:
Wyszukiwana fraza może znajdować się w jednym z poniższych tematów:
 • Polityka Prywatności - osoby fizyczne
 • Polityka Prywatności - osoby prawne
 • Polecenie zapłaty
 • Maj 2020
 • Kwiecień 2020
 • Marzec 2020
 • Luty 2020
 • Grudzień 2019
 • Październik 2019
 • Wrzesień 2019
 • Sierpień 2019
 • Lipiec 2019
 • Czerwiec 2019
 • Maj 2019
 • Kwiecień 2019
 • Marzec 2019
 • Luty 2019
 • Styczeń 2019
 • Grudzień 2018
 • Listopad 2018
 • Październik 2018
 • Wrzesień 2018
 • Sierpień 2018
 • Lipiec 2018
 • Czerwiec 2018
 • Maj 2018
 • Kwiecień 2018
 • Marzec 2018
 • Luty 2018
 • Styczeń 2018
 • Grudzień 2017
 • Listopad 2017
 • Październik 2017
 • Wrzesień 2017
 • Sierpień 2017
 • Lipiec 2017
 • Czerwiec 2017
 • Maj 2017
 • Kwiecień 2017
 • Marzec 2017
 • Luty 2017
 • Styczeń 2017
 • Badania archiwalne - 2016 rok
 • Badania archiwalne - 2015 rok
 • Certyfikat Akredytacji
 • Ogłoszenie dopłaty do taryf 2019
 • Ceny za usługi świadczone w zakresie przyjmowania i oczyszczania ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym do stacji zlewnej zlokalizowanej przy Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach obowiązujące od dnia 01.01.2018r.
 • Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Łomianki w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
 • Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Łomianki w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
 • Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Łomianki w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.
 • Zasady rozliczania zużycia wody i odprowadzanych ścieków w przypadku podlewania ogrodu oraz wymagania instalacyjne
 • UWAGA! Zmiana numeru rachunku bankowego
 • Jak przyłączyć się do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w gminie Łomianki?
 • Informacja dotycząca spotkania z mieszkańcami osiedla Łomianki Górne w sprawie dokończenia realizacji przedsięwzięcia budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Orzechowa, Podleśna, Krzywa, Konarskiego, Sierakowska i Kasztanowa
 • Informacja dla Mieszkańców osiedla Łomianki Górne w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Orzechowa, Podleśna, Krzywa, Konarskiego, Sierakowska, Kasztanowa
 • Stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków 2015
 • Stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków 2014
 • Cennik Usług ZWiK
 • Wyślij stan wodomierza
 • Dokumenty do pobrania
 • Logowanie e-BOK
 • Schematy organizacyjne
 • Informacje
 • Fundusz Spójności
 • Zakres rzeczowy
 • Informacje o projekcie
 • Tablice Informacyjne
 • Tablice Pamiątkowe
 • Efekt Ekologiczny
 • Schemat organizacyjny JRP
 • Fundusz Spójności
 • Zakres rzeczowy
 • Informacje o projekcie
 • Tablice Informacyjne
 • Efekt Ekologiczny
 • Schemat organizacyjny JRP
 • Tablica Pamiątkowa
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki etap II dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 4.248.702,06 zł.
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki - budowa sieci wodociągowej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 679 113,00 zł.
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 17.276.599,97zł.
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki etap II dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 5.499.727,00 zł.
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 8.262.280,26 zł.
 • Budowa sieci wodociągowej w Kępie Kiełpińskiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 1.106.583,00 zł zł
 • Budowa stacji uzdatniania wody – SUW Trylogia dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 494.800,00 zł
 • Budowa sieci wod-kan (Dobra, Nowa i Stara)
 • Budowa sieci wod-kan (Powstańców Warszawy, Reja, Armii Krajowej, Gwardii Ludowej, Batalionów Chłopskich, Weteranów)
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący w ZWIK Łomianki Sp. z o. o.
 • „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelna Droga w gminie Łomianki”
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący w ZWIK Łomianki Sp. z o. o.
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych obowiązujący w ZWIK Łomianki Sp. z o. o.
 • „Dostawa oleju opałowego na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach przy u. Brukowej 2A”.
 • Dostawa pomp, wirników, łańcuchów i uszczelek do wymiany w istniejących przepompowniach ścieków będących w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
 • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie brakujących fragmentów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wraz z odejściami bocznymi do granic nieruchomości gruntowych, na terenie gminy Łomianki w ramach 14 CZĘŚCI.
 • Dostawa dwóch nowych samochodów osobowych [typu cargo/kombi/van/tour van] w formie leasingu operacyjnego
 • Dostawa jednego nowego samochodu osobowego typu cargo w formie leasingu operacyjnego – II postępowanie
 • Dostawa jednego nowego samochodu osobowego typu cargo w formie leasingu operacyjnego
 • Świadczenie usługi kompleksowej ochrony obiektów użytkowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
 • Zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Akinsa w Łomiankach.
 • Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie posesji położonych w Łomiankach
 • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Łomianki na obszarze sołectw: Łomianki Chopina, Łomianki Dolne, Dziekanów Leśny oraz fragmentu sołectwa Dziekanów Polski, w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łomianki – Etap III” - II postępowanie
 • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Łomianki na obszarze sołectw: Łomianki Chopina, Łomianki Dolne, Dziekanów Leśny oraz fragmentu sołectwa Dziekanów Polski, w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łomianki – Etap III"
 • Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie brakujących fragmentów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wraz z odejściami bocznymi do granic nieruchomości gruntowych, na terenie gminy Łomianki
 • Dostawa wodomierzy wraz z mobilnym systemem zdalnego odczytu poprzez transmisję radiową na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
 • „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miłej i w ul. Marii Konopnickiej w gminie Łomianki” – II postępowanie
 • „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miłej i w ul. Marii Konopnickiej w gminie Łomianki”
 • „Dostawa samochodu dostawczego z plandeką w formie leasingu operacyjnego”.
 • „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi tej sieci do granic nieruchomości gruntowych w ul. Cienistej w Łomiankach”.
 • „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Łomianki na obszarze sołectw: Sadowa, Dziekanów Nowy, Dziekanów Bajkowy, Kępa Kiełpińska oraz fragmentów sołectw Dziekanów Polski, Kiełpin i Dziekanów Leśny w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łomianki – Etap IV”.
 • „DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z ZABUDOWĄ TYPU ŚMIECIARKA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO – NR SPRAWY ZWIK/ZP/PN-D/78/12/2019”.
 • „ PRZYJĘCIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH O KODZIE 20 02 01” -NR SPRAWY ZWIK/ZP/PN-U/53/10/2019”
 • „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W ULICACH: SZYMCZAKA, ASNYKA (NA ODCINKU OD ULICY MIŁEJ DO ULICY KOLEJOWEJ), REYMONTA, NISKIEJ (NA ODCINKU OD ULICY MIŁEJ DO ULICY POGODNEJ), MIODOWEJ, WIERZBOWEJ,NORWIDA, SŁOWACKIEGO, POGODNEJ, TORFOWEJ (NA ODCINKU OD ULICY MIŁEJ DO POSESJI 31) ORAZ W DROGACH DOJAZDOWYCH, DO POSESJI MIŁA 22-22A, MIŁA 12-12C, NA TERENIE GM. ŁOMIANKI”- NR SPRAWY JRP/ZWIK/ZP/PN-B/27/05/2019
 • „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W ULICACH: SZYMCZAKA, ASNYKA (NA ODCINKU OD ULICY MIŁEJ DO ULICY KOLEJOWEJ), REYMONTA, NISKIEJ (NA ODCINKU OD ULICY MIŁEJ DO ULICY POGODNEJ), MIODOWEJ, WIERZBOWEJ,NORWIDA, SŁOWACKIEGO, POGODNEJ, TORFOWEJ (NA ODCINKU OD ULICY MIŁEJ DO POSESJI 31) ORAZ W DROGACH DOJAZDOWYCH, DO POSESJI MIŁA 22-22A, MIŁA 12-12C, NA TERENIE GM. ŁOMIANKI”- NR SPRAWY JRP/ZWIK/ZP/PN-B/07/02/2019
 • Zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020
 • „Dostawa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej GIS wraz z modułem do modelowania sieci wodociągowej na potrzeby ZWiK”.
 • Zaproszenie i anulowanie zaproszenia do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020
 • „1) Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Baśniowej, Kopciuszka, Sienkiewicza w Dziekanowie Leśnym w gminie Łomianki. 2) Zaprojektowanie i budowa sieci tłocznej, wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie KPN, PAN, SZPZOZ, Gminy Łomianki oraz Skarbu Państwa” .
 • „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Baczyńskiego w gminie Łomianki”.
 • „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego i ul. Vivaldiego w gminie Łomianki”.
 • ” Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu audytu energetycznego na potrzeby Zamawiającego”
 • „Odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedniego w zakresie robót utrzymaniowych i zabezpieczających oraz konserwacyjnych nawierzchni w ul.koscielna droga na odcinku od ul.wiślanej do ul.armii poznań oraz ul.szymanowskiego od ul.chopina do ul.kościelna droga"
 • „Odbiór, transport i odzysk osadów ściekowych, skratek oraz zawartości piaskowników z Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach”.
 • HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH 2020
 • Podział Gminy na rejony odbioru odpadów zielonych
 • HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH PAŹDZIERNIK I LISTOPAD 2019
 • „Opracowanie dokumentacji środowiskowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na potrzeby wykonania budowy kompostowni jako instalacji do odzysku odpadów organicznych na działkach 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691 obręb Łomianki Dolne., gmina Łomianki” - Nr sprawy ZWIK/31/09/2020.
 • „DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z ZABUDOWĄ TYPU ŚMIECIARKA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO – NR SPRAWY ZWIK/ZP/PN-U/13/03/2020”.
 • Budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w drogach dojazdowych do ul. Kościelna Droga – Etap 1
 • „Wykonywanie robót drogowych po zakończeniu prac budowlanych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych prowadzonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.”
 • Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej DZ 225mm pod drogą krajową DK7 na odcinku od skrzyżowania ul. Racławickiej z ul. Kolejową do wysokości skrzyżowania ul. Rajskiej z ul. Kolejową w Łomiankach. Zadanie 2: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej DZ 160mm pod drogą krajową DK7, na wysokości skrzyżowania z ul. Kolejową z ul. Agawy w Łomiankach.

Przejdź do...

Rodo
Polecenie zapłaty
Jakość wody
Dla Mieszkańców
LOGOWANIE E-BOK
O spółce
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łomianki
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Łomianki Etap II
Współpraca z WFOŚiGW
Przetargi 2017_pzp
Przetargi 2017_zwik
Przetargi 2018_pzp
Przetargi 2018_zwik
Przetargi 2019_pzp
Przetargi 2019_zwik
Odbiór odpadów zielonych
Przetargi 2020_pzp
Przetargi 2020_zwik

Cennik Usług ZWiK

utworzono: / zaktualizowano: 26.09.2013 - 13:21

CENNIK USŁUG WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁOMIANKACH SP. Z O.O.

 

UWAGA !!! Wszystkie  podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT według obowiązujących stawek.


 1. Wydanie Warunków Technicznych dla przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego lub sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, dotyczących sposobu zaopatrzenia w wodę lub odbioru ścieków w zasięgu istniejących przewodów wod. - kan. z podaniem średnic i sposobu włączenia:
  1. Dla  jednej nieruchomości – 60 zł/budynek;
  2. Za każdą następną nieruchomość np. w przypadku zbiorowego wystąpienia przedstawiciela inwestorów (dotyczy nieruchomości zlokalizowanych blisko siebie, na jednym osiedlu)
    – 30 zł/budynek;
  3. Dla budowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (do 100 mb) – 70 zł; 
  4. Dla budowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (powyżej 100 mb, tj. każde następne 100 mb) – 40 zł;
  5. Przepisanie/Aktualizacja wydanych Warunków Technicznych ważnych 2 lata (aktualizacja możliwa jest do roku od daty wygaśnięcia wydanego dokumentu – w innych przypadkach wydaje się nowe warunki) – 50 zł/budynek;
 2. Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego: 
  1. Projekt przyłącza wodociągowego do budynku jednorodzinnego – 250 zł;
  2. Projekt przyłącza kanalizacyjnego do budynku jednorodzinnego – 250 zł;
  3. Projekt przyłącza wod-kan do budynku jednorodzinnego – 450 zł;
   UWAGA! Zakres prac jednostki projektowej ZWiK został uszczegółowiony w Zarządzeniu Prezesa Zarządu nr 2/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r. Zarządzenie dostępne jest na stronie internetowej ZWiK: www.zwik.lomianki.pl/
 3. Uzgodnienie projektu budowlanego sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej z przyłączami:
  1. Domu jednorodzinnego, zasilanie jednego placu budowy, itp. – 100 zł;
  2. Małego osiedla domów jednorodzinnych (do 10 budynków), małego domu wielorodzinnego (do 30 lokali mieszkalnych), obiektu handlowo-usługowego o powierzchni do 100 m2, itp. – 200 zł;
  3. Dużego osiedla domów jednorodzinnych (powyżej 10 budynków), dużego domu wielorodzinnego (powyżej 30 lokali), obiektu usługowo handlowego o powierzchni powyżej 100 m2 lub budynku użyteczności publicznej, itp. – 400 zł;
  4. Sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej do 100 mb – 100 zł;
  5. Za każde kolejne 100 mb sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej – 50 zł;
  6. Sprawdzenie oraz zaopiniowanie wprowadzonych przez projektanta zmian do uzgodnionej dokumentacji projektowej, aktualizacje uzgodnienia projektu – w zależności od rodzaju 50% stawki w/w uzgodnienia;
  7. Uzgodnienie projektu przyłączy – po upływie terminu ważności uzgodnienia (tj. po 3 latach) – 50% stawki w/w uzgodnienia
  8. Opiniowanie koncepcji sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej – 400 zł;
  9. Kompleksowy przegląd zaprojektowanej przepompowni – 400 zł;
 4. Wykonanie kosztorysu budowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej – 3% wartości inwestycji
 5. Wycena kosztów wykonania przyłącza przez ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o. – 2% wartości przyłącza
 6. Nadzór nad złączeniem/wpięciem do sieci ZWiK przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego wybudowanego przez klienta – 150 zł; 
  W zakres usługi wchodzą:
  1. nadzór nad spięciem przyłącza wybudowanego przez klienta z miejską siecią wodociągową i/lub kanalizacyjną;
  2. przegląd techniczny wybudowanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego;
  3. protokół końcowy wpięcia;
 7. Nadzór pracownika ZWiK nad realizacją prac wykonywanych przez klienta – 70 zł/godz.;
 8. Przegląd techniczny sieci i urządzeń wod-kan na wniosek klienta:
  1. do 100 mb – 200 zł;
  2. za każde kolejne 100 mb – 100 zł;
 9. Kolejny przegląd techniczny sieci i urządzeń wod-kan na wniosek klienta - 50% w/w stawki 
 10. Odbiory techniczne przyłącza wykonywanego przez ZWiK:
  1. pierwszy odbiór techniczny – 0 zł;
  2. każdy kolejny odbiór techniczny wynikający z winy Inwestora – 50 zł;
 11. Odbiory techniczne przyłącza niewykonywanego przez ZWiK:
  1. pierwszy odbiór techniczny – 100 zł;
  2. każdy kolejny odbiór techniczny wynikający z winy Inwestora – 50 zł;
  3. odbiór techniczny wodomierza ogrodowego – 50 zł;
 12. Koszty związane z budową przyłącza wod - kan przez ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o.
  1. Wcinka na wodociągu – 1 800 zł;
  2. Przyłącze wody – 125 zł/mb; 
  3. Przykanalik – 185 zł/mb;
  4. Studnia betonowa – 2 500 zł;
  5. Studnia PVC Ø425 – 1 600 zł;
  6. Adaptacja szamba (kręgi betonowe) – 1 200 zł;
  7. Przejście przez szambo - wycena indywidualna
  8. Studnia nabudowana w ulicy - wycena indywidualna
  9. Przydomowa przepompownia  - wycena indywidualna
  10. Tyczenie i inwentaryzacja – 650 zł;
  11. Zajęcie terenu – 200 zł;
  12. Projekt organizacji ruchu (dla przyłącza wod-kan) – 500 zł;
   UWAGA!!! Ceny zawarte w punktach b) i c) dotyczą gruntów nie utwardzonych. Za prace wykonane w gruntach utwardzonych (asfalt, kostka, beton, itp.) ceny wzrastają o 30 %. Odbudowa nawierzchni po robotach wod – kan  pozostaje w gestii właściciela posesji.
 13. Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna przyłącza wody         – 400 zł;
 14. Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna przykanalika         – 400 zł;
 15. Odcięcie dostaw wody lub odprowadzania ścieków w związku z zadłużeniem klienta – 0zł;
 16. Przywrócenie dostaw wody i/lub odprowadzania ścieków klientowi – po uregulowaniu należności – 250 zł;
 17. Przywrócenie dostawy wody do posesji, w której stwierdzono bezumowny pobór z sieci miejskiej – po podpisaniu umowy i spełnieniu wymogów technicznych    – 500 zł;
 18. Przywrócenie odprowadzania ścieków z posesji, w której stwierdzono bezumowny zrzut do sieci miejskiej – po podpisaniu umowy i spełnieniu wymogów technicznych– 500 zł;
 19. Opłata za nieterminowe przepięcie wewnętrznej instalacji wodociągowej do wybudowanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego – 500 zł; 
  UWAGA!!! Nieprzekraczalny termin, do którego należy dokonać przepięcia wewnętrznej instalacji wodociągowej jest określany w umowie na wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego przez ZWiK
 20. Opłata za nielegalny pobór wody i/lub odprowadzanie ścieków:
  1. dla przyłącza wodociągowego – 2 000 zł;
  2. dla przyłącza kanalizacyjnego – 4 000 zł;
   lub zgodnie art. 28 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U.2001 Nr 72 poz. 747) 
 21. Odprowadzanie wód gruntowych z odwodnienia wykopów do miejskiej sieci kanalizacyjnej – wycena indywidualna;
 22. Samowolne wprowadzenie wody opadowej i/lub gruntowej do kanalizacji – 2 000 zł;
 23. Zerwanie przez Klienta plomby na wodomierzu – 200 zł;
 24. Ponowne oplombowanie wodomierza wraz z kontrolą przyłącza na wniosek Klienta/wynikłe z przyczyn leżących po stronie Klienta – 100 zł;
 25. Wymiana wodomierza głównego uszkodzonego z winy Klienta (koszty robocizny, nowego urządzenia wraz z montażem) dla średnicy:
  1. Ø 15-20 mm – 200 zł/szt.;
  2. Ø 25-32 mm – 400 zł/szt.;
  3. Ø 40 mm – 600 zł/szt.;
  4. Ø 50 mm – 800 zł/szt.;
   UWAGA!!! Wodomierze główne większych średnic i wodomierze sprzężone wymagają wyceny indywidualnej.
 26. Zamknięcie lub otwarcie przepływu wody na sieci na wniosek klienta:
  1. maksymalnie 2 zasuwy – 150 zł/godz.;
  2. każda kolejna zasuwa – 100 zł/godz.;
  3. przyjazd pracownika ZWiK w celu sprawdzenia próby szczelności – 70 zł;
  4. samowolne sterowanie zasuwą na sieci wodociągowej – 200 zł; 
 27. Wypożyczenie rozdzielni budowlanej z kompletnym wyposażeniem     –10zł/ doba
 28. Wypożyczenie stojaka hydrantowego z zintegrowanym wodomierzem       –30zł/ 1 doba; 10 zł/ każda następna doba
 29. Zablokowanie kanalizacji ściekowej na wniosek Klienta (studnia betonowa) – 200zł/godz.;
 30. Zablokowanie kanalizacji ściekowej na wniosek klienta (trójnik lub studnia rewizyjna PVC) – wycena indywidualna;
 31. Odblokowanie kanalizacji ściekowej – 100 zł;
 32. Płukanie sieci wodociągowej na wniosek klienta – 100 zł plus opłata za;
  1. zużycie wody – wg cennika za wodę i ścieki;
  2. ścieki z płukania sieci wodociągowej, odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej – wg cennika za wodę i ścieki;
 33. Usuniecie awarii przydomowej przepompowni ścieków wynikłej z winy klienta - 200 zł;
 34. Nieuzasadniona interwencja pogotowia wodnokanalizacyjnego (np. zapchane sitko w kranie, niskie ciśnienie wody, nieprzyjemny zapach wydzielający się z kanalizacji, zapchana kanalizacja na odcinku należącym do właściciela) – 100 zł;
  UWAGA!!! Zasadność wezwania pogotowia określa ZWiK na podstawie protokołu z wezwania
 35. Dokonanie odczytu stanu wodomierza na wniosek klienta (w terminie innym niż cykl rozliczeniowy) – 30 zł;
 36. Ekspertyza wodomierza (w związku z reklamacją przez Klienta prawidłowości wskazań wodomierza) – wycena indywidualna
  UWAGA!!! W zakres usługi wchodzi: demontaż wodomierza, transport, ekspertyza oraz ponowny montaż.
 37. Odprowadzanie do kanalizacji nadmiernej ilości tłuszczów, powodujące zakłócenie prawidłowego działania systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków – 3 000 zł;
  UWAGA!!! Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. nie świadczy usług dotyczących czyszczenia/udrażniania wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej.
USTALENIA KOŃCOWE:
Na podstawie art.  8. ust. 1. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U.2001 Nr 72 poz. 747) Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:
  Zarządzenie Prezesa Zarządu nr. 6/2012 z dnia 30 Lipca 2012 r.
 1. przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa;
 2. odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;
 3. jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego;
 4. został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

 


Copyright © Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. Data: 01.10.2020 | Informacje o stronie